Kontaktinformasjon

NeRo Alpin - Nedre Romerike Alpinklubb
Postboks 201
2020 Skedsmokorset
styret@neroalpin.no
Konto: 1286 50 26984


Vi minner om at alle som ønsker å melde seg inn i NeRo Alpin må fylle ut innmeldingsskjema på forsiden, eller sende en mail til styret@neroalpin.no
Foreldrekontakter:
Nero Edge og Nero Hangarounds U14-U16: Tone Meyer Traa
E-post: tone.traa@uke.oslo.kommune.no

Nero Hangarounds U12: Torgeir Kristiansen
E-post: torgeir@yachtevent.no

Nero Hagaounds U10 og yngre: Jarand Willoch
E-post: jarand.willoch@gmail.com