Kontaktinformasjon

NeRo Alpin - Nedre Romerike Alpinklubb
Postboks 201
2020 Skedsmokorset
styret@neroalpin.no
Konto: 1615 06 45550


Vi minner om at alle som ønsker å melde seg inn i NeRo Alpin må fylle ut innmeldingsskjema på forsiden, eller sende en mail til styret@neroalpin.no
Foreldrekontakter:
Nero Edge: Audun Hunshammer
E-post: audun@sms.no

Nero Hangarounds U14-U16: Øyvind Bråthen
E-post: oynr@cowi.no

Nero Hagaounds U12 og U10 og yngre:Mads Bjøru Andersen
E-post: madsbjoru.andersen@me.com