Styret

Leder: Gunn Brennhaugen

Styremedlemmer:

Terje Aardal

Linn Askmann-Olsen

Knut Ellingsen

Jarand Willoch

E-postadressen til styret: styret@neroalpin.no


Sportslig utvalg

Leder: Torgeir Kristiansen

Utvalget består av trenere fra de ulike treningsgruppene og har som oppgave å tilrettelegge, planlegge og gjennomføre alt det sportslige i klubben.