Styret

Leder: Kristian Nitteberg

Styremedlemmer:

Terje Aardal

Ulrik Pettersen

Knut Ellingsen

Karianne Andersen

Trond Heggen, (FIS )

E-postadressen til styret: styret@neroalpin.no

Sportslig utvalg

Leder: Ulrik Pettersen


Utvalget består av trenere fra de ulike treningsgruppene og har som oppgave å tilrettelegge, planlegge og gjennomføre alt det sportslige i klubben.