Styret

Leder: Ketil Eidsaunet

Styremedlemmer:

Bjørn Erik Sørli

Audun Hunshammer

Ina Hildebrandt Birkelund

E-postadressen til styret: styret@neroalpin.no

Sportslig utvalg

Leder: Audun Hunshammer


Utvalget består av trenere fra de ulike treningsgruppene og har som oppgave å tilrettelegge, planlegge og gjennomføre alt det sportslige i klubben.