Sportslig plan

Mål og ambisjoner

Nero Alpins mål er stadfestet i §1 i klubbens vedtekter;

 • Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges
  Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

 • Klubbens mål er å gi det beste tilbudet i Norge til de løpere som ønsker å satse på alpin konkurranseidrett med de krav og konsekvenser som dette innebærer.

 • Klubben skal være aktive i utvikling av alpinsporten på
  Nedre Romerike og i Norge..

 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og
  likeverd. All idrettslig aktivitet

 • skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,
  fellesskap, helse og ærlighet.

Konsekvens

 1. Nero Alpin står for et sportslig opplegg som er i tråd med barneidrettsbestemmelsene.
 2. Nero Alpin skal kunne tilby det beste sportslige tilbudet til løpere i alle aldersbestemte klasser. Dette er ikke
 3. synonymt med det mest omfattende eller det dyreste opplegget i aktuell aldersklasse.
 4. Nero Alpin skal jobbe aktivt for utstrakt samarbeid så vel innad i klubben som på tvers av klubber på Romerike og ellers i landet for på denne måten å sikre kompetanseutvikling.
 5. Nero Alpins sportslige opplegg skal være i tråd med OLT (olympiatoppens) retningslinjer og progresjonsplaner for trening av barn/unge på de aktuelle alderstrinnene.

Sportslige retningslinjer generelt

 1. Ved all trening skal kvalitet stå i fokus, Nero Alpin skal IKKE sette rekord i antall skidager før sesongstart på noe alderstrinn.
 2. Kvantitet skal først evt inntreffe ved antall turer på trening, for at dette skal være gjennomførbart er vi avhengige av bra barmarkstrening lenge før første planlagte skidag.
 3. I Nero Alpin lever vi etter prinsippet "all skikjøring er trening" og "all trening er god trening". Når det er sagt følger det visse forpliktelser med å være medlem av en gruppe, og da bør vi se at alpint er den prioriterte aktiviteten i vinterhalvåret, i hvert fall fra 12-13 år og oppover.
 4. I Nero Alpin er målet for treningen å utvikle løpere med gode skiferdigheter og en bred sportslig plattform å stå på, vi er ikke ute etter å utvikle barnestjerner som gjør rent bord i Toppolino, disse "varer" sjelden. Som en regel kan vi derfor si at Nero Alpin aldri skal arrangere en skiøkt uten frikjøring (min 2 runder) og/eller et visst innslag av øvelsesdrilling.
 5. Grunndisiplinen i alpint er SSL, jo yngre løpere, jo større andel SSL.
 6. Konkret skimessig vil den røde tråden tilsi at prioritet nr 1 er balanse/posisjon (fram/bak, plattform/sideveis) på skia, stå så støtt at man har mulighet til å jobbe med andre oppgaver/utfordringer.
 7. Barmarksbiten skal ha generelt fokus på variasjon og allsidig mestring, ettersom vi driver utendørsidrett bør det være et mål å ha mest mulig variert utendørsaktivitet.
 8. Konkret på barmarksbiten bør koordinasjon og motorisk utvikling vektlegges, dette er enklest å forbedre frem til 14-15 års alderen, altså mest aktuelt for våre løpere. Ellers må det jobbes for en best mulig utholdenhet for å orke lange (kvalitetsfulle) skidager.

Økonomiske rammer/prinsipper

 1. Gruppenes budsjetter skal være selvdekkende ved at inntektene fra treningsavgiften skal dekke alle normale driftskostnader.
 2. Ekstraordinær kostnader som fremmer sportslig satsing vil det kunne gis midler til fra klubbkassa etter vurdering i SU og styret. Eksempler på dette kan være fornying/supplering av utstyr, og "ansettelse" av ekstra trenerkrefter (hjelpetrenere).
 3. Evt. løpere i skigymnasalder vil ha mulighet til å søke stipend i klubben dersom det valgte alternativet er det sportslig beste alternativet. Dette vil vurderes i SU og styret.
 4. Klubbkasserer bør ha en standard budsjettmal som de ansvarlige trenere for gruppene baserer sine budsjetter på, det skal fremgå klart hva som skal være med, og være enkelt å bruke. Budsjettene m/aktivitetsplaner skal vurderes/godkjennes av SU og styret.
 5. Nero Alpin skal jobbe aktivt for å utvikle gode trenere, eksisterende trenere og "pensjonerte" løpere kan få stipend til trenerutdanning/oppdateringskurs.

Krav til trenere

 1. Trenere må vise engasjement, dette smitter over på utøverne. Dette er også en forutsetning for å kunne drive et motiverende og miljøskapende arbeid.
 2. Ryddighet og god planlegging må vises uavhengig av alpinfaglig kompetanse.
 3. Trenerne i klubben skal utvise seriøsitet i arbeidet, trenerne har selv ansvar for å holde seg faglig oppdatert (med evt støtte fra klubben).
 4. Trenerne er klubbens voksne ansikter utad, de blir derfor representantene som søker samarbeid. Her er det viktig at man etablerer gode nettverk i og utenfor klubben.
 5. Trenerne skal samkjøre og jobbe etter felles prinsipper (i SU).
 6. Kun ansvarlig trener i race3 vil få økonomisk kompensasjon for arbeidet, i race1 og race2 vil ansvarlig trener kun få økonomisk kompensasjon for en bestemt prosentandel av utgiftene i forbindelse med planlagt aktivitet. I tilfelle en gruppe ikke finner en foreldretrener, skal klubben finne og evt lønne treneren.
 7. Nero Alpins trenere er foreldrenes og løpernes rollemodeller "i bakken" det er derfor viktig at disse setter en god standard ved å opptre respektfullt, ydmykt og høflig, på klubbens vegne.
 8. Nero Alpins trenere har ansvar for å jobbe for klubbens beste ved at deres ressurser/kometanse kommer hele klubben til gode.

Krav til løpere

Disse kravene til løperne er mål man jobber mot fra første dag som alpinister, blant de yngste løperne i klubben bør foreldrene bidra til å innarbeide gode rutiner.

 1. Fokus på det man driver med, er man på start tenker man på det man skal gjøre i løypa. Alle skal stå stille minst 5 sek før hver tur og tenke gjennom arbeidsoppgavene de har fått!
 2. Har man skjønt oppgaven sier man ja, hvis ikke nei, ingen trenere blir sint av å forklare/vise nærmere.
 3. Trenerne skal ha full oppmerksomhet under instruksjon!
 4. Vær ærlig med deg selv, ta pauser når du virkelig er sliten, gi 110% hver eneste tur, vi har like mange turer i beina på regndager som solskinnsdager, vær tøff og vis det!
 5. Ha gode rutiner på drikking og spising.
 6. Ha orden og gode rutiner på utstyret, alle løpere skal til enhver tid vite hvor og hvilken tilstand utstyret er i (Hvor er støvlene? Er de tørre? Er de spent?)
 7. Hold dere friske, særlig på samling! (fort i dusjen etter barmark, vær gjerne utendørs, men med nok klær.)
 8. Hvil nok! Ha det gjerne gøy med ballspill og lek på fritiden (på samling), men husk at vi er på samling for å orke fulle dager på ski!
 9. Lag egne rutiner og ta initiativ på barmark, blir det ikke gitt beskjed om noe så knyt på joggesko og løp+ tøy ut i 15-30 min.

Diverse

 1. Nero Alpin skal ha en ukentlig klubbtrening på tvers av alle Race-gruppene for å styrke samholdet i klubben. På barmark er dette et absolutt krav, på ski er det et mål ettersom det er stort press på treningstraseene og vanskelig å få tildelt tre traseer i samme anlegg samme kveld.
 2. Foreldrene til de yngst utøverne bør være mye med i bakken for å sikre at barna føler seg trygge på ski så vel som de sosiale rammene.
 3. Det bør utarbeides kjøreplaner med fordeling av kjøring til samlinger for å unngå for stor belastning på enkelte av foreldre.
 4. Foreldre har ansvar for at alle løpere stiller med reglementert utstyr etter skiforbundets gjeldende bestemmelser, her kan/bør trenere spørres om råd. De bør også påse at dette er rett justert og i topp stand til trening.

Nero Alpin utad

 1. Som tidligere nevnt er mål om samarbeid og ydmykhet noe som vil heve kompetansenivået i Nero Alpin.
 2. Ansvarlig trener og foreldrerepresentant er de eneste som kan gjøre henvendelser på vegne av gruppa/klubben, dette gjelder så vel utad som mot styret/SU.
 3. Som sindige romerikinger skal god folkeskikk, ydmykhet og kunnskapssøkende oppførsel gjenspeile vår adferd i regi av klubben.
 4. Henvendelser utenfra hva angår oppførsel til løpere/foreldre eller andre i klubbregi kommer til å bli tatt alvorlig opp i styret/SU.