Treningsgrupper - fra rekrutt til FIS

Nero Alpin er en alpinklubb med plass til alle. Vi ønsker å få med alle barn som liker eller
ønsker å lære seg å stå på ski.
Alle gruppene, fra de aller minste i rekruttgruppen, til de eldste løperne som kjører på landslag, trener også det vi kaller barmarkstrening. Barmarkstrening består av en blanding av innetrening og uteaktiviteter og kan ligne på allidrett. Turn/ behendighetstrening, balanseøvelser, lek og mye moro er grunnpilarer i dette arbeidet som tar sikte på å utnytte barnas sensomotoriske gullalder.

Skiskole og rekruttrening

NeRo Alpin tilbyr skiskole på ulike arenaer eller sammen med andre klubber. Mer informasjon om oppstart og sted kommer snart. Når man har fullført skiskole og klarer å ta heisen selv, kan man starte i vår rekruttgruppe.

Du kan trene mye med oss hvis du vil. De ulike gruppene trener fra 1 til 5 dager barmark i uken. Når snøen kommer trener vi i ulike lokale bakker. En av mange fordeler med dette er at løperne får trent seg på ulike bakkeprofiler. Det er forskjell på hva en rekrutt og en Race 2-løper trenger av utfordringer.

Treningsavgift

Nero Alpin er en klubb som stadig søker treningssamarbeid med andre klubber for å utvikle både løpere og trenere, samt for å skape gode relasjoner mellom løpere. Slikt samarbeid planlegges og gjennomføres av sportslig ledelse og trenere i klubbene, slik at det tilpasset løperne, og gir dem best mulig utbytte. Vi opplever likevel i perioder at løpere fra andre miljøer søker til våre treningsgrupper og dukker opp uanmeldt på våre treninger. Dette er uheldig både for trenerne, som har forberedet treningen for de løperne som man visste skulle på trening, samt for de andre løperne som ikke helt får den økta som var planlagt. Det oppleves også som urettferdig for foreldrene til de faste løperne at andre skal delta "som gratispassasjerer" på treninger de har finansiert gjennom innbetalt treningsavgift. På grunnlag av dette har styret i Nero Alpin ut fra kostnader til lønn, reise, opphold, utstyr, etc. som er direkte relaterte til trening beregnet en pris per løper per trening. Basert på dette har styret vedtatt at løpere som ikke er med i en treningsgruppe i klubben, eller i en treningsgruppe i en klubb vi samarbeider med om gjennomføring av treninger, må betale kr. 350,- per løper per trening for å delta på våre treninger og/eller kjøre i våre løyper. Deltakelse på våre treninger skal være avklart med trener i god tid i forveien, og beløpet innbetales før deltakelse skjer.

Treningslære

Styrketrening for barn og unge, hvordan kan det gjøres og hvorfor bør det gjøres. Olympiatoppen har produsert nedenstående dokumentasjon som kan brukes til motivasjon og til treningslære.

Styrketrening_barn_og_unge.pdf
Utvikling_til_topp_filosofi.pdf
Kosthold_for_unge_utøvere.pdf
Kost_og_næring.pdf