NeRo Alpin - for alpinister som har lyst!

Nedre Romerike Alpinklubb, (NeRo Alpin) er en klubb som holder til i Skedsmo kommune,
og har utøvere fra hele Romerike og Oslo. Vi ønsker å være en drivkraft for alpinsporten på Romerike
og i Norge. Ressurssterke trenergrupper med et godt støtteapparat gjør at vi produserer et godt alpinmiljø for de minste til de største. Fra rekrutter til Aksel Lund Svindal, Truls Johansen, Iver Bjerkestrand og Patrick Haugen Veisten.

Årsmøte 2018

Det innkalles til ordinært årsmøte i Nedre Romerike Alpinklubb - Nero Alpin

Møte avholdes torsdag 22.mars kl.1800 i varmestua i Nylendlia
Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars til styret@neroalpin.no.

Fullstendig saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg:

16.1 Styreleder

16.2 Nestleder

16.3 Øvrige styremedlemmer

16.4 Varamedlemmer

16.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

16.6 Leder av valgkomiteen

16.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

16.8 Varamedlem til valgkomiteen

Ved ønske om å få saksdokumenter - send mail til styret@neroalpin.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

styret


Nylendlia er åpent for sesongen!
Se åpningstider her: Nylendlia

Vår hjemmebakke og den beste bakken for alle skiglade barn. Vi har skiskole gjennom hele vinteren og åpent for alle som vil leke på ski i vinter!

Har du lyst til å prøve å trene sammen med oss? Ta kontakt.
Alle små og store i Nero Alpin gratulerer AKSEL LUND SVINDAL
Idag er vi stolte av vår "klubbkompis" og Norges første OL gull i utfor.
Se gull løpet her:OL utfor

Nå er skiskoledatoer for hele 2018 lagt ut.
Mer informasjon under fliken skiskole.
Påmelding via link til deltager.no

Vi håper å se mange nye "alpinister" i Nylendlia i vinter.

Lyst til å kjøre ski?
Vi har barmarkstrening for alderen 9 år og yngre, 10-14 år og for vår eldste gruppe EDGE.
Vil du være med å trene i høst så er det bare å sende oss en mail. Vi trener i nærområdet rundt Nylendlia skisenter.
Det er veldig allsidig trening og mange morsomme aktiviteter.
Når snøen kommer trener vi i hovedsak i Nylendlia for den yngste gruppen, 10-14 trener i Nylendlia og næliggende skisenter. EDGE tilpasser trening og steder etter behov.
Send mail til styret@neroalpin.no for mer informasjon.
En av våre trenere vil kontakte dere.


Tusen takk til Sparebank stiftelsen DNB som idag har gitt oss en flott gavesjekk.

Nå skal vi få sikker drift av heisen i Nylendlia, flere "t-kroker", nye nødstopp brytere og ikke minst kontroll på alle besøkende med gate som vi ikke har hatt tidligere...

Vi mottok idag en gavesjekk på 516.000,-

@sparebankstiftelsendnb.no

Vi gleder oss til å se mange nye alpinister i Nylendlia denne vinteren.
Les denne herlige artiukkelen om Patrick Haugen Veisten, Nero løper med debut i verdenscupen.


Et av sesongens mål for Europacup-alpinisten Patrick Haugen Veisten var å debutere i verdenscupen. Før Europacupen startet var målet nådd.

Siste samling på Juvass denne høsten.

Nero Edge og Nero Hangarounds har hatt fine samlinger på Juvass i høstferien og nå i helgen 27-30 oktober. Nå begynner snøen å falle i skibakkene nærmere oss og da reiser gruppene dit.
Nero Edge og Hangarounds på Juvass

Første høstsamling helgen 1-4 september.
Nero Edge på Folge Fonna i juni

Sesongen for de eldste er for lengst i gang og samlingene står i kø utover høsten.
Hangarouds på Juvass i juni.
Det er flere samlinger utover høsten og barmarkstrening 2-4 dager i uken.Vil du vite mer om Nero alpin og hva vi gjør?

Fyll i informasjon under så tar vi kontakt med dere!

Alle kan bli medlem i NeRo Alpin - uansett ferdighetsnivå.
Du trenger ikke å ha stått på ski tidligere. Bli med!
Stem på Nero Alpin på lokalbidraget Har du konto i Lillestrøm banken er det bare å gå inn å stemme på NeRo alpin. Har du ikke konto kan du nå opprette konto på nett og få mobilbank som gjør at du kan stemme frem din favoritt.

Bli grasrotgiver til NeRo

Våre sponsorer: