Om oss

Nedre Romerike Alpinklubb (NeRo Alpin) ble stiftet i 1994. Målsettingen er nedfelt i våre vedtekter: Å drive alpin idrett under Norges Idrettsforbund, skape et godt alpinmiljø og arbeide aktivt for å redusere kostnadene i forbindelse med alpin idrett.

NeRo Alpin rekrutterer fra Akershus og omegn, men har også medlemmer fra bl.a. Oslo. Klubben har en ressurssterk trenergruppe med et godt støtteapparat, som består av aktive foreldre.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske
Komité (NIF).

Klubbens mål er å gi det beste tilbudet i Norge til de løpere som ønsker å satse på alpin konkurranseidrett med de krav og konsekvenser som dette innebærer.

Klubben skal være aktive i utvikling av alpinsporten på Nedre Romerike og i Norge.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Se førstesiden for innmelding i klubben. :)