Treningsgrupper - fra rekrutt til FIS

Nero Alpin er en alpinklubb med plass til alle. Vi ønsker å få med alle barn som liker eller
ønsker å lære seg å stå på ski. Alle gruppene, fra de aller minste i rekruttgruppen, til de eldste løperne som kjører på landslag, trener også det vi kaller barmarkstrening. Barmarkstrening består av en blanding av innetrening og uteaktiviteter og kan ligne på allidrett. Turn/ behendighetstrening, balanseøvelser, lek og mye moro er grunnpilarer i dette arbeidet som tar sikte på å utnytte barnas sensomotoriske gullalder.

Skiskole og rekruttrening

NeRo Alpin tilbyr skiskole på ulike arenaer eller sammen med andre klubber. Mer informasjon om oppstart og sted kommer snart. Når man har fullført skiskole og klarer å ta heisen selv, kan man starte i vår rekruttgruppe.

Du kan trene mye med oss hvis du vil. De ulike gruppene trener fra 1 til 5 dager barmark i uken. Når snøen kommer trener vi i ulike lokale bakker. En av mange fordeler med dette er at løperne får trent seg på ulike bakkeprofiler. Det er forskjell på hva en rekrutt og en Race 2-løper trenger av utfordringer.

9 år eller yngre

I denne gjengen er barna opp til 9 år og er en gjeng løpere som har kjørt litt på ski.

Det som skiller 9 år eller yngre fra skiskolen NeRo avholder, er at løperne kan ta skiheisen selv, og klarer og kjøre ned bakken og stoppe selv. Det vil si - har du kjørt litt på ski fra før og har lyst til å lære mer i en gjeng med andre likesinnede barn, ja da er dette det rette stedet for deg. Vi har alpintrenere i gruppen vår som er både godt utdannet og har egen løpererfaring.

Utenom skisesongen trener vi barmark, både utendørs og innendørs. Treningen er turn og alpinrelatert barmarkstrening med innslag av Air track og rollerblades.

På vinteren trener vi 2 dager i uka, i vår egen bakke på Skedsmo, NYLENDLIA. Vi reiser gjerne på treningssamlinger før nyttår og deltar på renn i løpet av sesongen. I NeRo får vi lov til å være mye på ski og øve mye.

10-12 år

I 10-12 gruppa er vi en gjeng løpere som har kjørt endel på ski.

Vi kjører mye ski og har det gøy sammen hele året med barmarkstrening. Vi kjører både fritt og løype og deltar på renn. Vi er på samlinger når det ikke er snø i nærområdet og i høstferien. Vi har alpintrenere i gruppen vår som er både godt utdannet og har egen løpererfaring.

Utenom skisesongen trener vi barmark, både utendørs og innendørs. Treningen er turn og alpinrelatert barmarkstrening med innslag av Air track og rollerblades.

På vinteren trener vi 3 dager i uka, primært i bakker lokalisert i nærområdet. Vi reiser gjerne på treningssamlinger før nyttår og deltar på renn i løpet av sesongen. I NeRo får vi lov til å være mye på ski og øve mye.

Bli med da vel! Velkommen!

14 - 16 år

I 14 - 16 år er vi en gjeng løpere som har kjørt endel på ski.

Vi kjører mye ski og har det gøy sammen hele året med barmarkstrening. Vi kjører både fritt og løype og deltar på renn. Vi er på samlinger når det ikke er snø i nærområdet og i høstferien. Vi har alpintrenere i gruppen vår som er både godt utdannet og har egen løpererfaring.

Utenom skisesongen trener vi barmark, både utendørs og innendørs. Treningen er turn og alpinrelatert barmarkstrening med innslag av Air track og rollerblades.

På vinteren trener vi 3-4 dager i uka, primært i bakker lokalisert i nærområdet. Vi reiser gjerne på treningssamlinger før nyttår og deltar på renn i løpet av sesongen. I NeRo får vi lov til å være mye på ski og øve mye.

Treningsavgift

Nero Alpin er en klubb som stadig søker treningssamarbeid med andre klubber for å utvikle både løpere og trenere, samt for å skape gode relasjoner mellom løpere. Slikt samarbeid planlegges og gjennomføres av sportslig ledelse og trenere i klubbene, slik at det tilpasset løperne, og gir dem best mulig utbytte. Vi opplever likevel i perioder at løpere fra andre miljøer søker til våre treningsgrupper og dukker opp uanmeldt på våre treninger. Dette er uheldig både for trenerne, som har forberedet treningen for de løperne som man visste skulle på trening, samt for de andre løperne som ikke helt får den økta som var planlagt. Det oppleves også som urettferdig for foreldrene til de faste løperne at andre skal delta "som gratispassasjerer" på treninger de har finansiert gjennom innbetalt treningsavgift. På grunnlag av dette har styret i Nero Alpin ut fra kostnader til lønn, reise, opphold, utstyr, etc. som er direkte relaterte til trening beregnet en pris per løper per trening. Basert på dette har styret vedtatt at løpere som ikke er med i en treningsgruppe i klubben, eller i en treningsgruppe i en klubb vi samarbeider med om gjennomføring av treninger, må betale kr. 350,- per løper per trening for å delta på våre treninger og/eller kjøre i våre løyper. Deltakelse på våre treninger skal være avklart med trener i god tid i forveien, og beløpet innbetales før deltakelse skjer.

Hvem er vi og hvor hører du til?

Vi har grupper for de som vil lære å kjøre ski gjennom skiskolen og helt til de eldste som er FIS løpere.

Gruppen er i hovedsak inndelt slik:

- Opp til 9 år

- 10-12 år

- 14 - 16 år