Praktisk om renn

Hver enkelt utøver melder seg på til renn. Trenerne anbefaler renn til hver enkelt utøver. NeRo alpin benytter seg av følgende nettsteder for oppdatering av renn og påmeldinger:

http://www.skiforbundet.no/akershus/

Spør også din trener om anbefalte renn!

Praktisk om samlinger 2018/2019

Link til alle samlinger for alle grupper sendes ut av sportslig.

Samlingsplan frem til 1.1.2019 sendes på forespørsel.

Overnatting til nasjonale renn er bestilt for 2019.